Kullanım Koşulları

sprite.com.tr

1.Bu Siteyi Kullanarak bu Hüküm ve Şartları Kabul Etmiş Oluyorsunuz
Bu Siteye erişiminiz ve Siteyi kullanımınız aşağıda belirtilen Hüküm ve Şartlara, yürürlükteki tüm yasalara ve yönetmeliklere tabidir. Bu Siteye erişerek ve bu Siteyi kullanarak herhangi bir sınırlama olmadan bu Hüküm ve Şartları kabul ediyor ve Hüküm ve Şartların daha önceden Coca Cola Şirketiyle aranızda akdedilmiş olan başka her türlü Sözleşme veya mutabakatın yerini aldığını kabul ediyorsunuz. Herhangi bir sınırlama olmadan bu Kullanım Hüküm ve Şartlarını kullanmayı kabul etmemeniz halinde lütfen Siteyi terk ediniz.

2. İçeriğin Mülkiyeti

Site ve tüm metinler ve görüntüler de dahil olacak ancak sadece bunlarla sınırlı olmayacak şekilde tüm içeriğin ("İçerik") mülkiyeti ve telif hakları Coca-Cola Şirketine veya bağlı kuruluşlarına aittir ve aksi açıkça belirtilmediği sürece tüm hakları saklıdır. Ticari marka, logo veya hizmet markaları olan içerikler aynı zamanda Coca- Cola Şirketinin veya diğer Bağlı Kuruluşlarının tescili veya tescilsiz ticari markalarıdır. İçerik sahiplerinin önceden vereceği yazılı izin olmadan burada belirtilen İçerikleri bu Hüküm ve Şartlar içerisinde belirtilenler dışında bir amaç için kullanmanız kati suretle yasaktır. Ayrıca yasaların izin verdiği nispette Coca-Cola Şirketinin cezai kovuşturma da dahil olacak şekilde fikri mülkiyet haklarının korunması için agresif bir şekilde mücadele edeceği konusunda da bilgi edinmeniz rica olunur.

3. Siteyi Kullanımınız
Coca-Cola Şirketi aşağıda belirtilen şekilde bu Siteyi kullanmanıza izin vermektedir:
• Sitenin "Basın Merkezi" bölümünün dışında yer alan insanların veya yerlerin görüntüleri hariç olmak üzere ve İçerikte yer alan tüm telif hakkı ve mülkiyet hakkı bildirimlerinin hükümlerin uymanız şartıyla ticari olmayan, sadece kişisel amaçlar için İçerik indirebilirsiniz;
• Coca-Cola Şirketinin önceden vereceği yazılı izin olmadan "Basın Merkezi" bölümünün dışında bulunan insanların veya yerlerin görüntülerini kullanma hakkınız bulunmamaktadır;
• Sitenin "Basın Bölümünde" yer alan içerik sadece editoryal amaçlar için kullanılmak üzere günlük gazetelerde, ülke genelinde yayınlanan haber dergilerinde, ticari yayınlarda ve yayın medyalarında kullanılabilir;
• Coca-Cola Şirketinin önceden vereceği yazılı izin olmadan bu Sitenin İçeriğini (yukarıda açıkça belirtilenler hariç) dağıtma, değiştirme, kopyalama, iletme, görüntülenme, yeniden kullanma, yeniden çoğaltma, yayınlama, lisans alma, bunlardan türev işler oluşturma, devretme, satma veya başka herhangi bir şekilde kullanma hakkınız bulunmamaktadır;
• Bu Siteyi kullanarak suç unsuru oluşturacak, herhangi bir ihlal, tehdit unsuru içeren, yanlış, yanıltıcı, sömürücü, taciz edici, iftira niteliğinde, lekeleyici, karalayıcı, kaba, ağza alınmayacak, skandal niteliğinde, kışkırtıcı, pornografik veya kutsal değerlere hakaret eden içerikler yayınlamanız kati suretle yasaktır e, bu tür davranışlar hukuki sorumluluğa neden olabilir veya herhangi bir yasayı ihlal edebilir - Coca-Cola Şirketi, Coca Cola Şirketinden bu tür içerikler, bilgiler veya materyaller yayınlayan kişilerin kimliğinin belirlenmesi için yasal mercilerin talepleri karşısında tam bir işbirliği sergileyecektir.; ve
• Bu Siteyi kullanarak reklam yapmanız veya herhangi bir ticari çaba içerisinde bulunmanız kesinlikle yasaktır.

4. Gizlilik
E-mail ile veya Coca Cola şirketi tarafından bu Sitenin Gizlilik Politikalarına uygun şekilde kullanılmakta olan başka herhangi bir yöntemler ilettiğiniz her türlü kişisel bilgi (örneğin adınız, adresiniz, telefon numaranız veya e-mail adresiniz) Coca Cola Şirketi tarafından Sitenin Gizlilik Politikaları hükümlerine uygun şekilde kullanılacaktır. Siteye ileteceğiniz sorularınız, yorumlarınız, önerileriniz veya benzeri iletileriniz gizli olmayan ve fikri mülkiyet hakkı olmayan bilgiler şeklinde kabul edilecektir.

5. Garanti Feragati
TÜM İÇERİK DEĞİŞTİRİLEBİLİR NİTELİKTE OLUP "HİÇBİR DEĞİŞİKLİK YAPILMADAN" SİZE VERİLMİŞ OLUP SATILABİLİRLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VEYA İHLAL BULUNMAMASI DA DAHİL ANCAK SADECE BUNLARLA SINIRLI OLMAYACAK ŞEKİLDE HERHANGİ BİR DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI GARANTİ İÇERMEMEKTEDİR. Bazı idari bölgelerde zımni garantilerin hariç tutulmasına izin verilmediği hususunu not ediniz, bu nedenle yukarıda belirtilen bazı muafiyetler sizin için geçerli olmayabilir. Yukarıda belirtilenleri sınırlamamakla birlikte, Coca-Cola Şirketi sizin herhangi bir İçeriği kullanmanızın herhangi bir üçüncü tarafa ait hakların ihlali niteliğinde olmadığını, İçeriğin doğru, tam ve güncel olduğunu garanti etmemektedir. Sitede doğru ve güncel bilgiler bulundurmak için her türlü makul çabayı göstermekteyiz. Ancak, Coca-Cola Sitede bulunan bilgilerin doğru, tam veya güvenilir olmasına ilişkin herhangi bir garanti vermemektedir. Buna uygun şekilde Coca-Cola (yazım hataları ve teknik hatalar da dahil, ancak sadece bunlarla sınırlı olmayacak şekilde) Sitenin içeriğindeki herhangi bir eksiklik veya hata nedeniyle herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Site içerisinde yer alan bilgiler önceden bildirimde bulunma zorunluluğu olmadan değiştirilebilecektir.
Buna ilave olarak, Coca-Cola Şirketi Sitede bulunan herhangi bir tartışma, sohbet, ilan, ileti, ilan tahtası veya benzerleriyle ilgili olarak bunların suç unsuru oluşturacak, herhangi bir ihlal, tehdit unsuru içeren, yanlış, yanıltıcı, sömürücü, taciz edici, iftira niteliğinde, lekeleyici, karalayıcı, kaba, ağza alınmayacak, skandal niteliğinde, kışkırtıcı, pornografik veya kutsal değerlere hakaret eden içerikte olmaları, cezai unsur oluşturmaları, herhangi bir yasayı ihlal etmeleri nedeniyle herhangi bir sorumluluk veya tazminat yükümlülüğü kabul etmemektedir.

6. Sorumluluğun Hariç Tutulması

BU SİTEYİ KULLANMANIZLA İLGİLİ HER TÜRLÜ RİSK TAMAMEN SİZE AİTTİR. NE COCA-COLA ŞİRKETİ NE DE COCA ŞİRKETİNİN, HERHANGİ BİR BAĞLI KURULUŞU, İŞTİRAKİ, ÇALIŞANI, YÖNETİCİSİ, TEMSİLCİSİ VEYA BU SİTENİN OLUŞTURULMASI, ÜRETİLMESİ VE SUNUMUYLA İLGİLİ HERHANGİ BİR TARAFIN BU SİTENİN KULLANIMINDAN VEYA İÇİNDE YER ALAN HERHANGİ BİR İÇERİKTEN KAYNAKLANAN HERHANGİ BİR DOĞRUDAN, DOLAYLI, CEZAİ, TESADÜFİ VEYA ÖZEL ZARAR, HASAR VEYA KAYIPLA İLGİLİ HİÇBİR SORUMLULUĞU OLMAYACAKTIR. Bazı idari bölgelerde bu tür hasarların hariç tutulmasına izin verilmediğini not ediniz, bu nedenle yukarıda yer alan bazı muafiyetler sizin için geçerli olmayabilir.

7. Üçüncü Taraf Sitelerine Linkler

Site içerisinde Coca Cola Şirketi dışında başka taraflara ait olan veya başla taraflarca işletilen sitelere link bulunabilir. Bu tür linkler sadece size kolaylık sağlaması için verilmiştir. Coca-Cola Şirketi bu sitelerin içeriğini, gizlilik politikalarını ve güvenliklerini kontrol etmez ve bunlardan sorumlu değildir. Yukarıda belirtilenlere herhangi bir sınırlama getirmeden Coca-Cola Şirketi özellikle bu sitelerle ilgili aşağıdaki durumlar söz konusu olduğunda sorumlu olmayı açık bir şekilde ret etmektedir:
• Herhangi bir üçüncü tarafın fikri mülkiyet haklarını ihlal ettiğinde;
• Doğru olmadığında, eksik veya yanıltıcı olduğunda;
• Ticarete veya belirli bir amaca uygun değil ise;
• Uygun seviyede güvenlik sağlamıyorsa;
• Virüs veya benzeri zarar verici nitelikler içeriyorsa; veya
• İftira veya karalayıcı nitelikte iddialar içeriyorsa.
Ayrıca, Coca Cola Şirketi bu tür sitelerde yer alan içerikleri, sunulan ürün veya hizmetleri onaylamamakta, önermemektedir. Siteye veya bu sitelere link vermeniz halinde bu işlemi tüm riskler tamamen size ait olacak şekilde ve Coca Cola Şirketinin izni olmadan yapmış olmaktasınız.

8. İhracat Kontrolü
Bu Sitede yer alan yazılım ve diğer materyaller Amerika Birleşik Devletleri İhracat Kontrol hükümlerine tabi olabilir. Amerika Birleşik Devletleri İhracat Kontrol yasaları belirli bölgelere bazı teknik verilerin ve yazılımların ihracını yasaklamaktadır. Bu Siteden hiçbir yazılım aşağıda belirtilen ülkeler (veya bu ülkelerin vatandaşları tarafından veya bu ülkelerde ikamet eden kişiler) tarafından indirilemez veya ihraç edilemez:
• Küba, Irak, Libya, Kuzey Kore, İran, Sudan, Suriye veya Amerika Birleşik Devletlerinin ambargo uyguladığı ülkeler; veya Amerika Birleşik Devletleri Hazine Departmanı tarafından oluşturulan Yasaklı Kişiler listesinde yer alanlar veya Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Departmanının oluşturmuş olduğu Siparişi Ret Edilecekler listesinde bulunanlar.
Coca-Cola Şirketi bu Site üzerinden Amerika Birleşik Devletleri İhracat yasalarına göre yasaklı olan herhangi bir bölgeden herhangi bir yazılımın veya teknik verinin indirilmesine veya ihraç edilmesine izin vermemektedir.

9. Geleceğe Yönelik Beyanlarda İhtiyatlı bir Dilin Kullanılması
Bu Site, Amerikan Federal güvenlik yasalarında tanımlanan şekliyle geleceğe yönelik beyanlar, tahminler veya görüşler içerebilir. Genel olarak "inanmak", "beklemek", "niyetinde olmak", "tahmin etmek", "ummak", "öngörmek", "gelecek zaman fiil çekimleri" ve geleceğe yönelik düşünceleri ifade eden benzer ifadeler geçmişe yönelik değildirler. Geleceğe yönelik beyanlar bazı riskler ve belirsizlikler içermekte olup bunlar nedeniyle Coca Cola Şirketinin geçmişte elde ettiği sonuçlardan ve geleceğe yönelik mevcut tahmin ve beklentilerimizden önemli bir şekilde farklılık gösterebilir. Sadece bunlarla sınırlı olmamaklar birlikte bu riskler arasında genişleme planlarımızı finanse edebilme yeteneğimiz, hisse senetlerinin geri satın alımı programları ve genel işletme faaliyetleri; rakiplerin yaptıkları ve müşteri tercihlerinde meydana gelen değişiklikler gibi alkolsüz içki sektöründe meydana gelen değişiklikler; idari veya yasal değişiklikler, hammadde maliyetlerinde ve elde edilebilirlikleri ile ilgili meydana gelen dalgalanmalar; faiz oranları ve döviz kuru dalgalanmaları; ekonomik ve siyasi şartlardaki değişiklikler; gelişmekte olan ve yeni oluşan piyasalara girebilme yeteneğimiz; reklam ve pazarlama programlarımızın etkililiği; davalarla ilgili belirsizlikler; olumsuz hava şartları; ve SEC bünyesine rapor edilmiş olan Form 10-K doldurulması suretiyle hazırlanmış olan Yıllık Raporumuz da dahil olacak şekilde Şirketimizin başvurularında ve Menkul Kıymetler Borsası Komisyonunda ("SEC") görüşülen riskler bulunmaktadır. Sadece tanzim edildikleri tarihe göre görüş belirten, geleceğe yönetlik ifadeler bulunduran beyanlara gereğinden fazla güvenmemelisiniz. Coca-Cola Şirketi geleceğe yönelik yapılan beyanları kamuya karşı güncelleme veya revize etme yükümlülüğünü üstlenmemektedir.

10. Hükümlerin Gözden Geçirilmesi
Coca-Cola Şirketinin her zaman için ve önceden bildirimde bulunma zorunluluğu olmadan bu ilanı güncellemek suretiyle Kullanım Hüküm ve Şartlarını revize etme hakkı olacaktır. Bu şekilde yapılacak her türlü revizyon sizin için bağlayıcı olacaktır, bu nedenle periyodik olarak bu sayfayı ziyaret edip mevcut Kullanım Şartlarını incelemelisiniz.

11. Yasa ve Yargılama
Bu Kullanım şartları be sizin Siteyi kullanmanız, yasal hüküm seçim hakkı olmadan, Amerika Birleşik Devletleri, Georgia Eyaleti yasalarına tabidir. Bu Kullanım Şartları ve/veya Site ile bu Kullanım Şartlarının ve/Veya Sitenin konu olduğu her türlü anlaşmazlığın çözüme ulaştırılmasında Fulton İdari Bölgesi, Georgia, A.B.D. mahkemeleri yetkili olacaktır.

©2016 Coca-Cola Şirketi. "Sprite" Coca-Cola Şirketinin tescilli markasıdır.